วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2553

Strange but nice fashion by Nick Cave


บางทีความน่ารักที่มากไปอาจเปลี่ยนเป็นความน่ากลัวขึ้นมาก็ได้


site

ไม่มีความคิดเห็น: